Het procesverloop

Alle verlangen en behoeftes zijn nu duidelijkje hebt je goed georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijnDit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds idemIn dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraalJe leert om efficiënt te solliciteren omdat je precies weer wat je competenties zijnwat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je kersverse jobSamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer energiek richting je nieuwe job gaat.

Hulp bij solliciteren

Het procesverloop van outplacement binnen 3 simpele stappen toegelicht:                        

Na het verwerken van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om verder te gaan en te beschouwen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een nieuwe jobWat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groeiAndere hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van aanwending zijnBijvoorbeeld een opleiding of cursus die je wilt volgen binnen het vakgebied waar jij werkend wilt zijn over een tijdje.

Verwerken van het ontslag

Wat is outplacement van Ucare?

Door middel van outplacement wordt een werknemer naar een nieuwe baan Helpt na ontslag. Outplacement werd meer dan 30 jaar geleden ontworpen in Amerika En hierna kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landenIntussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige systeemAls je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgtVerwerken van het ontslag, Het bespieden van begeren en competenties en sollicitatie begeleiding.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeel niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en werknemer niet goed is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan ook zijn dat het onderneming faillissement gaat en dat de werknemer of meerdere weeknemers zonder werk komen te zittenDaarnaast bezuinigingen horen bij ditdaarnaast wel collectief ontslag genoemd.

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt naar een nieuwe werkgever. U bent toe aan een nieuwe uitdaging, nadat u al legio jaren voor idem bedrijf werkt. Een nieuw organisatienieuwe energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarna? Bent u in staat dit mee te nemen richting een kersverse werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel vele jaren hard voor gewerkt.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde bedrijf. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol in onder meer het bepalen van uw loon, reces, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het bedrijf, de organisatie, de instelling,…

Nieuwe eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Collectief ontslag

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als vele werknemers binnen 60 dagen worden ontslagen en:

30 werknemers van een bedrijf waar dat kalenderjaar tenminste 300 werknemers zijn tewerkgesteld

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde leeftijd bereikt daarop heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bevat van een voltijdse personeel In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een compleet uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet te bereiken moet zijn voor de markt.

Voor meer info :