Linkzoekertje
Image default
Bedrijven

Meer overzicht met planning en control

Planning en control helpen je bij het verkrijgen van meer overzicht. Deze termen helpen daarbij ook bij het plannen van activiteiten, het verzamelen van informatie, het meten van resultaten, het formuleren en bewaken van doelstelling en het afleggen van verantwoordelijkheid. Kort samengevat: met planning en control krijg je een overzicht om te weten waar je precies mee bezig bent. Door deze methode te hanteren zal je zelf weer dat overzicht terugkrijgen en alles zelf in de hand hebben.

Planning en control met de A3 methodiek

Met de A3 methodiek maak je gebruik van de termen planning en controle. Deze methode helpt bij het verbeteren en ontwikkelen van de organisatie door vernieuwing van de betreffende termen. Alle activiteiten worden hierbij in kaart gebracht om het concreet vast te stellen wat er in een bepaalde periode behaald moet worden. De benodigde activiteiten voor deze periode zullen daarbij een uitkomst zijn van een participatief proces en zullen alle voorgangsgesprekken en uiteindelijke verantwoording voor de behaalde resultaten bijdragen aan het verbeteren van de huidige staat en het vernieuwen hiervan.

Bij het gebruik van planning en controle in de A3 methodiek krijg je dus alle facetten van het proces van verbeteren en vernieuwen in kaart gebracht. De planning kan daarbij op verschillende termijnen plaatsvinden zoals korte, middellange en zelfs lange periodes. Hierdoor heeft een organisatie zelf in de hand hoe het proces eruit gaat zien. Met de controle wordt daarbij ook gekeken naar iedereen die betrokken is bij het proces en een aandeel levert. Door deze twee termen te combineren in de A3 methodiek krijg je als organisatie een aandeel in het veranderen van de staat van de organisatie en kun je het personeel hier zelf op aansturen. Alles is immers voor iedereen dan duidelijk.