Bouwkundige keuringen

Onafhankelijk advies bij de aankoop van uw woning

Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie om inzicht te verkrijgen in de onderhoudstoestand van een pand en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen. De bouwkundige keuring is een momentopname van de staat van een pand en geeft de situatie weer zoals deze door de inspecteur ten tijde van de inspectie is aangetroffen. Zo krijgt u een beeld van de eventuele kosten die gebreken aan de woning en direct noodzakelijk herstel met zich meebrengen. Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij de aan- of verkoop van uw woning. Ook een tussentijdse keuring is verstandig om de huidige staat van uw woning vast te stellen.

Bekijk de bouwkundige keuring: specialist in bouwkundige keuringen. 

Waarom een bouwkundige keuring door Keuringshuis?

Wanneer u een huis wilt kopen, is het verstandig om voorafgaand een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. De inspecteur zal de hele woning doorlopen en controleren op bouwkundige gebreken en achterstallig onderhoud. Denkt u aan onderdelen als vloeren, muren, de gevel, dakconstructie, riolering, waterleidingen, isolatie, ramen, kozijnen en hang- en sluitwerk. Op grond van de bouwkundige keuring stellen we een rapport voor u op waarin alle geconstateerde gebreken helder worden weergegeven. Daarnaast presenteren we u een globale kostenraming, zodat u financiële reserveringen kunt doen voor de reparatiekosten in de toekomst. Een bouwkundige keuring geeft u dus voor de lange termijn zekerheid over uw te kopen vastgoed.

Het belang van een keuring

Het kopen van een huis of bedrijfspand is een serieuze aangelegenheid. U wilt natuurlijk graag weten of het huis dat u voornemens bent om te kopen, ook echt zo is als de makelaar of verkoper aanprijst. Hierbij is een onafhankelijke bouwtechnische keuring een belangrijk meetinstrument.

Keuringshuis voorziet hierin door middel van een bouwkundige keuring inzicht te geven in de bouwkundige staat van uw pand. Dit geeft u het voordeel van een goede onderhandelingpositie bij het kopen van een pand. Met een bouwkundige keuring komt u niet voor verrassingen te staan, bij de koop van een huis of ander pand.

Voor meer info : http://keuringshuis.nl