Linkzoekertje
Image default
Dienstverlening

Depressie – Algemene Oorzaken Die Je Stemming Omlaag Kunnen Drukken

Als je op dit moment aan een vorm van depressie lijdt, begrijp je de reden voor je depressie? We zijn allemaal vatbaar voor verschillende vormen van depressie, ongeacht leeftijd, geslacht of levensstijl. Wanneer de depressie je langer als twee weken onderuit heeft gehaald, is het tijd om een medische vakkundige op te zoeken.

De oorzaken van depressie zijn niet volledig helder voor de medische gemeenschap, maar voeding en chemische storingen in de hersens zijn factoren. Daarnaast is het ook bekend dat genetische aanleg ook een rol kan spelen in depressie. Mocht je een familielid hebben die ook aan depressies lijdt, dan is het risico dan je zelf een depressie ontwikkelt verhoogd.
Dit betekent niet dat je gegarandeerd depressief wordt, omdat er meer factoren een rol spelen, zoals leeftijd en geslacht.

Factoren die depressies kunnen veroorzaken:

Genetische oorzaken:
Depressies kunnen erfelijk zijn en in de familie zitten. Het is niet ongewoon dat er meerdere zelfmoorden in een familie voorkomen. Depressies kunnen ook in families voorkomen die geen geschiedenis van depressie hebben.
Een leven vol stress kan ook een persoon depressief maken. Stress kan veroorzaakt worden door geldproblemen, slechte gezondheid of relatieproblemen.

Geslacht:
Hoewel depressie vaker voorkomt in vrouwen, discrimineert depressie niet op basis van leeftijd, geslacht, ras of sociaaleconomisch niveau. Het maakt niet uit of je onder een brug woont of de meest weldadige levensstijl hebt. Niemand is immuun tegen depressie.
Een depressie na de geboorte van een kind is relatief veelvoorkomend, en is het resultaat van de hormoonveranderingen die het lichaam van een vrouw moet doorstaan. Het is vaak tijdelijk, maar als het na de eerste twee of drie weken aanhoudt, is medische interventie gegrond.

Leeftijd:
Er zijn een aantal redenen waarom ouderen speciaal vatbaar zijn voor depressie, bijvoorbeeld een verhoogde blootstelling aan de dood en rouw, financiële stress, en chronisch leed door pijn of ziekte.

Geneesmiddel:
Er zijn enkele geneesmiddelen die bekend staan dat ze depressie als bijwerking hebben in sommige patiënten.
Hoe wordt depressie vastgesteld?
Depressie wordt vastgesteld wanneer er vijf of meer symptomen ervaren worden voor een periode die langer is als twee weken.
Vijf symptomen van depressie:

– Verdrietig zijn.
– Geen zin om activiteiten te ondernemen waarvan vroeger genoten werd.
– Gevoelens van hulpeloosheid, hopeloosheid en onwaardig zijn.
– Concentratievermogen is afgenomen.
– Zelfmoord wordt als een serieuze optie gezien.

Symptomen die langer dan 2 weken aanhouden geven een depressieve staat aan.

Ben je op zoek naar een psycholoog in Gouda?

Voor meer info : https://www.depsycholoog.nl/Gouda/