Linkzoekertje
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Wanneer wordt outplacement ingezet?

Verschillende oorzaken kunnen leiden tot het besluit een andere baan te gaan zoeken. Vaak is dit een dreigend ontslag, maar ook visieverschillen met de werkgever of onvoldoende loopbaanperspectief kunnen een reden zijn om op zoek te gaan naar werk buiten de huidige organisatie.

Voordat er wordt gestart met het outplacementtraject, wordt er eerst een vrijblijvend en gratis oriëntatiegesprek gevoerd (indien nodig ook met de werkgever ). Hierin worden de mogelijkheden in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een plan opgesteld, dat als leidraad fungeert voor het outplacementtraject

Het outplacementtraject

Meestal wordt er gestart met een sterkte- en zwakteonderzoek. Tijdens dit onderdeel worden je karakter- en persoonlijkheidsstructuur, vaardigheden, kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren worden in beeld gebracht.

Vervolgens wordt er onderzoek naar je arbeidsmarktsituatie gedaan (het arbeidsmarktonderzoek). De werknemer vormt een beeld van de verschillende branches en functies waar hij (of zij) in de toekomst werk zou kunnen zoeken.

Arbeidsmarktbenadering

Je krijgt inzicht in de meest bij jouw passende methodes om nieuw werk te vinden. Hierbij wordt onder andere met factoren als leeftijd, mobiliteit en sociale vaardigheden rekening gehouden.

Solliciteren

Je  richt je op een actieve benadering van werkgevers. Onderdelen zijn brieven schrijven, het opstellen van een aansprekend CV, netwerken, effectief gesprekken voeren en succesvol presenteren.

Praktische begeleiding bij outplacement

Outplacement is vooral ook praktische begeleiding naar een nieuwe baan. De werknemer wordt getraind in het presenteren van zichzelf en leert zijn eigen mogelijkheden en grenzen kennen. Zelfinzicht en dicht bij je zelf staan is een randvoorwaarde voor een stabiele en duurzame baantevredenheid. Wanneer de nieuwe baan eenmaal is gevonden en de arbeidsovereenkomst is getekend start de nazorg. Het outplacementbureau houdt dan nog even contact met de kandidaat om de duurzaamheid van de werkhervatting te bekrachtigen. Pas wanneer de nieuwe baan daadwerkelijk als duurzaam wordt gezien kan het outplacementtraject worden afgesloten.

 

https://www.outplacementbureau.nl